Wij automatiseren
data gedreven processen
in de zorg

AIWorX automatiseert data gedreven processen in de zorg. Dat doen we door gebruik te maken van ArtificiëIe Intelligentie (AI) en softbots. AI ondersteunt bij patiënt monitoring, klinische diagnostiek en procesoptimalisatie. 

Met softbots automatiseren wij eenvoudige repeterende werkzaamheden in het werkproces van zorg specialisten. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het automatiseren van werkprocessen en het actief sturen op data bijdraagt aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg.

De vier zekerheden van AIWorX

Wij zijn er van overtuigd dat de gezondheidszorg beter wordt door de inzet van nieuwe technologie. Patiënt monitoring en ondersteunende (AI) diagnostiek dragen bij aan preventie programma’s en zorg op afstand.

small_title_img

Naadloze integratie in bestaande zorg processen

Onze software oplossingen sluiten nauw aan op uw bestaande ICT-infrastructuur en integreren naadloos in uw huidige werkproces voor een snellere gebruikersadoptie. Wij ondersteunen met platform zowel eerstelijns – als tweedelijns zorg specialisten.

small_title_img

U voldoet aan de actuele wet- en regelgeving

Ons uitgangspunt bij het ontwerp van ons platform is de bestaande MDR wet- en regelgeving in de zorg. Veilig gebruik van data en privacy wetgeving worden te allen tijde gewaarborgd voor zowel gebruiker als patiënt.

small_title_img

Een toekomstbestendig AI-platform

Met ons platform PAIR legt u een goede basis om bestaande en toekomstige data- en AI-modellen op de juiste manier te integreren in uw werkprocessen. Wij maken uw data gedreven processen en workflows beheersbaar en veilig.

small_title_img

Diepgaande kennis, jarenlange expertise en een bewezen projectaanpak

AIWorX heeft zowel een achtergrond in de ICT als in de gezondheidszorg. Voor de implementatie, integratie en het beheer van ons platform hanteren wij een bewezen en succesvolle aanpak waarbij u als klant centraal staat.

Nieuwsbrief ontvangen?

Waarom AIWorX?

Wij geloven dat de zorg “eindig” is qua dienstverlening en budget – Corona brengt dat nu duidelijk aan het licht – waardoor er meer en betere focus moet zijn op preventie; hoe zorgen we ervoor dat mensen überhaupt niet naar de dokter of het ziekenhuis hoeven te gaan (thuismonitoring) en als ze er al terecht komen; hoe kunnen we ziekenhuizen met moderne technologie ondersteunen om zo efficiënt en goed mogelijk zorg te verlenen en diagnostiek te optimaliseren? Dat is waarom wij PAIR hebben ontwikkeld.

Patiënt Monitoring

Patiënt Monitoring

Omdat patiënten steeds vaker thuis revalideren groeit de behoefte naar monitoring. Op basis van data die gegenereerd wordt door meetapparatuur zetten wij AI technologie in om patiënten te monitoren; gaat het goed of moet er worden ingegrepen? Zo ondersteunen wij zorg op afstand.

Hoe wij kunnen helpen?

Klinische diagnostiek

Klinische diagnostiek

AI-modellen worden ingezet voor (ondersteunende) klinische diagnostiek en proces optimalisatie. Dit zijn vaak “stand-alone” oplossingen die niet goed geïntegreerd zijn in bestaande werkprocessen van zorg specialisten met hoge beheerslast. AIWorX integreert AI-modellen naadloos met uw bestaande ICT-infrastructuur en werkprocessen.

Lees meer over PAIR

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation

Software bots kunnen repeterende administratieve taken overnemen zoals het lezen van mails en lab-uitslagen en het verwerken van deze gegevens in het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) voor facturatie, planning, boekhoudkundige taken of het informeren of doorverwijzen van patiënten.

Wat kan PAIR voor u betekenen?

PAIR

Wij automatiseren data gedreven processen in de zorg omdat we geloven dat het actief sturen op data bijdraagt aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg.

PAIR is een soort stekkerdoos. Een innovatief platform voor data gedreven procesoptimalisatie, Artificial Intelligence (AI) & Robotic Process Automation (RPA). PAIR integreert naadloos met uw bestaande ICT-infrastructuur en werkprocessen en ontsluit informatie uit onder andere PACS, EPD, ZIS en wearables. PAIR vermindert de beheerslast, waarborgt privacy en faciliteert een efficiënt en succesvol gebruik van AI-technologie om patiënten op afstand te monitoren, patiëntenzorg te verbeteren en processen te optimaliseren.

PAIR zorgt voor de juiste governance van AI-oplossingen met betrekking tot beheer, workflow, communicatie, privacy en veiligheid. Bovendien biedt het platform u de mogelijkheid om zelf AI-modellen te ontwikkelen en toe te passen.

Lees meer over PAIR

Voor wie is PAIR?

PAIR biedt vele voordelen voor medische specialisten, zorgmanagers en ICT specialisten werkzaam in de zorgsector. Voor u als medisch specialist ondersteunt PAIR u bij diagnosebepaling, behandeling en besluitvorming, volledig geautomatiseerd en op de achtergrond. U kunt zonder extra handelingen direct gebruikmaken van het platform. Voor de ICT-specialist neemt PAIR u de beheerslast van het toenemende aantal data en AI-oplossingen en koppelingen tussen systemen uit handen. Ten slotte maakt PAIR complexe stuurinformatie inzichtelijk, zodat u als zorgmanager op elk moment inzicht heeft in bijvoorbeeld de zorg capaciteit.

Wij ondersteunen Value Based Healthcare

Met Value Based Healthcare (Porter) komt er een beweging op gang die de patient centraal stelt en metingen en uitkomsten (data) vergelijkbaar en inzichtelijk maakt. Wij bieden de ondersteunende technologie om op die manier te gaan werken. Daarbij onderkennen wij dat data veilig moet zijn (GDPR) voor de patient en een specialist deze op een juridisch passende manier (MDR) moet kunnen gebruiken. AIWorX helpt u om data gestuurde processen te automatiseren en te integreren op zowel technisch, functioneel, procesmatig als organisatorisch niveau.

Over ons

Wij zijn Jeroen Bos en Michiel Bonte: oprichters van AIWorX met een groot hart voor de zorg en een brede interesse voor nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificiële Intelligentie (AI) en software bots (RPA). Wij willen de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten verlagen. Wij geloven dat het automatiseren van data gedreven processen daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren.

Het laatste nieuws

Contact opnemen

Wilt u meer weten over AIWorX of over ons platform PAIR? 

AIWorX

De Bunders 1

9747 AA Groningen

info@aiworx.nl

Volg ons op LinkedIn