Ai Analyzer
Hét AI-platform
voor de gezondheidszorg

AI Analyzer

Wat is het?

AI Analyzer is een platform voor Artificiële Intelligentie (AI) dat speciaal is ontwikkeld voor de gezondheidszorg. AI kan worden ingezet voor (ondersteunende) medische diagnostiek, maar ook voor procesoptimalisatie, zoals beeld- en spraakherkenning en voor het automatiseren van terugkerende taken en het inzichtelijk maken van complexe stuurinformatie.

AI Analyzer zorgt voor de juiste governance van AI-oplossingen met betrekking tot beheer, workflow, communicatie, privacy en veiligheid. Bovendien biedt het platform u de mogelijkheid om zelf AI-modellen te ontwikkelen en toe te passen. AI Analyzer vermindert de beheerslast, waarborgt privacy en faciliteert een efficiënt en succesvol gebruik van AI-technologie om patiëntenzorg te verbeteren en processen te optimaliseren. 

Hoe werkt AI Analyzer?

Via de interne communicatieserver is AI Analyzer naadloos te integreren binnen uw bestaande ICT-infrastructuur. Het platform ontsluit onder andere data uit beeldverwerkende systemen (PACS), elektronische patiëntendossiers (EPD) en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Hierbij wordt gebruik gemaakt van open communicatiestandaarden, zoals HL7, DICOM, FHIR en ZIBS.

Van informatie uit medische bibliotheken, externe databronnen, ondersteunende zorgsystemen, financiële systemen en devices zoals ‘wearables’ van patiënten: AI Analyzer ontsluit op een veilige en beheersbare manier informatie uit al uw zorgsystemen en maakt deze informatie beschikbaar voor AI-modellen.

AI-modellen worden in een workflow uitgezet. Dit kunnen AI-modellen zijn van derden of modellen die beschikbaar zijn in de AI library. Ook kunt u uw eigen AI-modellen ontwikkelen binnen AI Analyzer. Door de mogelijkheid om meerdere AI-modellen in een workflow op te nemen ontstaat een AI-platform dat in staat is om op een holistische wijze complexe processen uit te voeren die tot dusverre ondenkbaar waren.

Door de ondersteuning van ordercommunicatie en order generatie integreert AI naadloos in uw bestaande zorgprocessen. De resultaten van de workflows worden teruggezonden naar de zorgsystemen. Hierdoor beschikt u binnen de systemen waarin u gewend bent te werken over de toegevoegde waarde van AI.

Een voorbeeld

Zo kunnen bijvoorbeeld labuitslagen gebruikt worden om de kans op een bepaalde ziekte te bepalen, bijvoorbeeld diabetes. Bij een vaststelling van een groot risico op een ziekte door het AI-model, kunnen dan binnen de workflow automatisch aanvullende labbepalingen voor diabetes worden aangevraagd. De resultaten van al deze bepalingen worden teruggekoppeld naar de medisch specialist die daardoor sneller en nauwkeuriger beleid kan bepalen.

Dat is de kracht van AI Analyzer; het integreren van AI-technologie in uw bestaande werkomgeving en zorgprocessen.

AI Analyzer voor de medisch specialist

Nieuwe technologie als Artificiële Intelligentie ondersteunt diagnosebepaling, behandeling en besluitvorming en neemt u werk uit handen bij terugkerende taken. Van belang is dat AI-oplossingen geïntegreerd zijn in uw werkprocessen, zodat u zonder extra (administratieve) handelingen beschikt over alle relevante informatie over de persoonlijke gezondheid van uw patiënt. AI Analyzer maakt dit voor u mogelijk, zodat u uw werk efficiënter kunt uitvoeren en betere zorg kunt verlenen aan uw patiënten.

AI Analyzer voor de IT-specialist

Misschien werken uw gebruikers nu nog maar met enkele AI-oplossingen, maar de kans is groot dat dit aantal in de toekomst zal oplopen. Dat betekent een significante toename van koppelingen tussen meerdere systemen en een zwaardere beheerslast waarbij de veiligheid en beschikbaarheid gewaarborgd moet worden. AI Analyzer neemt u die beheerslast uit handen.

Met ons platform kunt u de verschillende AI-oplossingen beheren en configureren. Via een overzichtelijk dashboard heeft u altijd inzicht in de actuele status van het systeem en kunnen problemen snel worden verholpen, zodat eindgebruikers weinig hinder ondervinden. Met AI Analyzer maakt u AI in de meest krachtige vorm beschikbaar voor uw organisatie en medische specialisten. 

AI Analyzer voor de zorgmanager

Door slim gebruik te maken van alle beschikbare informatie in uw organisatie, wordt zichtbaar welke processen verbeterd kunnen worden. AI Analyzer genereert stuurinformatie, zoals ligduurbepaling of de kans op heropname van patiënten. Met deze informatie bent u in staat om nauwkeurig de zorgcapaciteit te bepalen voor elk specifiek moment. AI Analyzer brengt automatisch data samen in een AI-model dat deze gegevens nauwkeurig analyseert en u waardevolle stuurinformatie levert.

Gartner voorspelt dat tegen 2021 maar liefst 75% van zorg verlenende organisaties zal hebben geïnvesteerd in een AI-oplossing die operationele prestaties of klinische resultaten verbetert. Hoe groter het gebruik van AI in de gezondheidszorg, hoe groter de behoefte aan AI-governance. AI Analyzer helpt u daarbij.

AI-governance platform

AI Analyzer is een platform dat u helpt om governance toe te voegen aan uw bestaande AI-technologie. Koppelingen met verschillende databronnen komen eenvoudig tot stand en u kunt met AI Analyzer uw AI-modellen eenvoudig beheren, updaten en configureren. Problemen worden direct zichtbaar in het beheerdersdashboard.

AI-aanvragen direct uitvoeren

AI-aanvragen direct uitvoeren

AI Analyzer biedt u de mogelijkheid om aanvragen voor AI-onderzoeken automatisch te verwerken. Ook aanvragen vanuit een ander systeem kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van ordercommunicatie worden de resultaten van de opdracht automatisch teruggekoppeld naar systemen of datamodules.

Waarborg veiligheid en privacy

Waarborg veiligheid en privacy

Wet- en regelgeving vormen het fundament van AI Analyzer: op verschillende niveaus kent u autorisaties toe en het gebruik van patiëntgegevens wordt altijd vastgelegd. Kiest u ervoor dat alleen noodzakelijke informatie wordt gedeeld of juist alle gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd aan de AI-modellen?

Zelf AI-modellen creëren

Zelf AI-modellen creëren

Met de Clinical Staging Area (CSA) definieert én realiseert u AI trainings- en testmodellen voor holistisch AI-onderzoek. Op patiëntniveau kunt u complexe AI-bepalingen uitvoeren waarbij gegevens worden gebruikt vanuit meerdere disciplines, zoals het klinisch chemisch laboratorium, pathologie en röntgen.

De vier zekerheden van AIWorX

AI Analyzer zorgt dat AI vanzelfsprekend en toegankelijk wordt binnen de gezondheidszorg, zodat u het potentieel van AI optimaal kunt benutten. Wij bieden u de volgende zekerheden:

small_title_img
Eenvoudige integratie in bestaande ICT-infrastructuur

AI Analyzer is een innovatief platform dat aansluit op uw communicatieserver en naadloos integreert met uw huidige werkprocessen voor een snellere gebruikersadoptie.

small_title_img
U voldoet aan de actuele wet- en regelgeving

Ons uitgangspunt bij het ontwerpen van AI Analyzer is de bestaande wet- en regelgeving in de zorg. Veilig gebruik en privacy worden te allen tijde gewaarborgd van zowel gebruiker als patiënt.

small_title_img
Een toekomstbestendig AI-platform

Met AI Analyzer legt u een goede basis om bestaande en toekomstige AI-technologie op de juiste manier te integreren in uw werkprocessen. Wij maken uw AI-oplossingen beheersbaar en veilig.

small_title_img
Diepgaande kennis, jarenlange expertise en een bewezen projectaanpak

Het AIWorX team heeft zowel een achtergrond in de ICT als in de gezondheidszorg. Voor de implementatie, integratie en het beheer van AI-modellen hanteren wij een bewezen en succesvolle aanpak waarbij u als klant centraal staat.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over AIWorX of over ons platform AI Analyzer? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek!

AIWorX

Startup Village Amsterdam

Science park 608 Unit B.03

1098 XH Amsterdam

info@aiworx.nl

Volg ons op LinkedIn