wij zijn goed in
proces optimalisatie,
Artificial Intelligence (AI) &
Robotic Process Automation (RPA)

PAIR

Wat is PAIR?

Artificial Intelligence (AI) en Robotic Proces Automation (RPA) zijn belangrijke hulpmiddelen om de werklast binnen uw ziekenhuis of zorginstelling terug te dringen. PAIR is een toolbox platform waarmee u AI en RPA toepassingen kunt implementeren en beheren.

Hoe werkt PAIR?

PAIR is bi-directioneel gekoppeld met uw bestaande zorgsystemen op basis van open standaarden zoals HL7, FHIR en DICOM. Bi-directioneel betekent dat PAIR niet alleen informatie kan ontvangen, maar ook informatie terug kan sturen. Naar ICT systemen in uw eigen organisatie (ziekenhuis) maar ook in de waardeketen van zorgverleners zoals het lab, de huisarts of andere zorgverleners.

Artificial Intelligence (AI)

AI heeft een belangrijke toepassing in de diagnostiek, maar het is ook een krachtige tool om uw werkprocessen te optimaliseren. Zo kan behandeldata gebruikt worden om de ligduur van een patiënt te voorspellen of om het verloop van een ziekte in een vroeg stadium te analyseren. AI kan worden gebruikt om patiënten op afstand te monitoren via diverse meetapparatuur. AI kan ook helpen bij het tijdig kiezen van juiste zorgpaden en het voorkomen van onnodige handelingen en administratieve fouten.

Andere voorbeelden zijn verwijzingen en aanvragen, bijvoorbeeld van het Klinisch Chemisch Lab (KCL). Door gebruik van historische data kan met behulp van AI een betere inschatting van een verwijzing worden gemaakt of aanvullende bepalingen worden voorgesteld.

Robotic Process Automation (RPA)

Repeterende werkzaamheden waarin dataverwerking een rol speelt komen in aanmerking voor RPA. Voorbeelden zijn het inloggen op een website om gegevens in te voeren, bijvoorbeeld in een landelijke administratie of in een systeem dat niet over een standaard koppeling beschikt. Maar ook het automatisch aanmaken van nieuwe gebruikers voor een systeem of het aanmelden van patiënten voor een patiënten portal zijn voorbeelden van RPA. Met RPA bespaart u tijd en dus geld. Bovendien is RPA minder gevoelig voor eindgebruiker fouten.

Workflows

Binnen PAIR kunt u workflows definiëren. Eenvoudige workflows; bijvoorbeeld een AI-diagnose waarbij het resultaat wordt teruggestuurd naar een specialist. Maar ook complexe workflows waarbij meerdere AI-modellen en RPA-modules conditioneel geschakeld kunnen worden.

Op basis van data uitkomsten kunt u workflows activeren. Hierbij ondersteund PAIR het gebruik van ordercommunicatie waardoor gebruikers vanuit hun zorgsysteem aanvragen kunnen doen. Daarnaast is het mogelijk om een workflow te activeren op basis van een data event. Bijvoorbeeld een KCL-uitslag of een opname – of ontslag bericht. Ook ondersteunt PAIR de integratie in de (radiologie) workflow door het gebruik van worklist management.

PAIR biedt een scheduler die periodiek workflows aanmaakt voor bepaalde groepen patiënten, bijvoorbeeld voor alle opgenomen patiënten om de ligduur te bepalen of nieuwe metingen te verzamelen en te analyseren.

Met behulp van de dataset manager kunt u datasets bouwen en labelen voor het trainen en testen van uw AI modellen. U kunt ook datasets importeren. De datasets worden door PAIR aangeboden aan de AI-generator om tekstmodellen en cijferreeks modellen te genereren. Deze modellen kennen tal van toepassingen en bieden u de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met uw data. Na generatie kunnen AI-modellen naar wens aangepast worden. Naast gegenereerde modellen kunt u ook uw eigen AI-modellen ontwikkelen of die van derden gebruiken en beheren.

Privacy & Security

PAIR is opgebouwd op basis van MDR en GDPR wetgeving. PAIR werkt on-premise of als private cloud. Zo heeft u optimaal grip op databeveiliging. PAIR ondersteunt OpenId en role-based authenticatie.

Gegevens die binnenkomen over ingaande en uitgaande koppelingen kunnen flexibel geanonimiseerd en/of ge-pseudonimiseerd worden (ook als ze hard-coded zijn ingebrand in beelden). U deelt dus alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Bovendien wordt het gebruik van data gelogd. Hierdoor is inzichtelijk wat er met de informatie is gebeurd.

Gartner voorspelt dat tegen 2021 maar liefst 75% van zorg verlenende organisaties zal hebben geïnvesteerd in een AI-oplossing die operationele prestaties of klinische resultaten verbetert. Hoe groter het gebruik van AI in de gezondheidszorg, hoe groter de behoefte aan AI-governance. PAIR helpt u daarbij.

AI-governance platform

PAIR is een platform dat u helpt om governance toe te voegen aan uw bestaande AI-technologie. Koppelingen met verschillende databronnen komen eenvoudig tot stand en u kunt met PAIR uw AI-modellen eenvoudig beheren, updaten en configureren. Problemen worden direct zichtbaar in het beheerdersdashboard.

AI-aanvragen direct uitvoeren

AI-aanvragen direct uitvoeren

PAIR biedt u de mogelijkheid om aanvragen voor AI-onderzoeken automatisch te verwerken. Ook aanvragen vanuit een ander systeem kunnen worden uitgevoerd. Met behulp van ordercommunicatie worden de resultaten van de opdracht automatisch teruggekoppeld naar systemen of datamodules.

Waarborg veiligheid en privacy

Waarborg veiligheid en privacy

Wet- en regelgeving vormen het fundament van PAIR: op verschillende niveaus kent u autorisaties toe en het gebruik van patiëntgegevens wordt altijd vastgelegd. Kiest u ervoor dat alleen noodzakelijke informatie wordt gedeeld of juist alle gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd aan de AI-modellen?

Zelf AI-modellen creëren

Zelf AI-modellen creëren

Met de Clinical Staging Area (CSA) definieert én realiseert u AI trainings- en testmodellen voor holistisch AI-onderzoek. Op patiënt niveau kunt u complexe AI-bepalingen uitvoeren waarbij gegevens worden gebruikt vanuit meerdere disciplines, zoals het klinisch chemisch laboratorium, pathologie en röntgen.

De vier zekerheden van AIWorX

Omdat we geloven dat het actief sturen op data bijdraagt aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg introduceren wij PAIR: het platform voor data gedreven procesoptimalisatie, Artificial Intelligence (AI) & Robotic Proces Automation (RPA).

small_title_img

Eenvoudige integratie in bestaande ICT-infrastructuur

PAIR is een innovatief toolbox platform dat aansluit op uw ICT-infrastructuur en naadloos integreert met uw huidige werkprocessen voor een snellere gebruikersadoptie.

small_title_img

U voldoet aan de actuele wet- en regelgeving

Ons uitgangspunt bij het ontwerp van PAIR is de bestaande MDR wet- en regelgeving in de zorg. Veilig gebruik van data en privacy worden te allen tijde gewaarborgd van zowel gebruiker als patiënt.

small_title_img

Een toekomstbestendig AI-platform

Met PAIR legt u een goede basis om bestaande en toekomstige data- en AI-modellen op de juiste manier te integreren in uw werkprocessen. Wij maken uw data gedreven processen en workflows beheersbaar en veilig.

small_title_img

Diepgaande kennis, jarenlange expertise en een bewezen projectaanpak

AIWorX heeft zowel een achtergrond in de ICT als in de gezondheidszorg. Voor de implementatie, integratie en het beheer van ons platform hanteren wij een bewezen en succesvolle aanpak waarbij u als klant centraal staat.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over AIWorX of over ons platform PAIR? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek!

AIWorX

De Bunders 1

9747 AA Groningen

info@aiworx.nl

Volg ons op LinkedIn