In dit webinar zal Jeroen Bos (oprichter AIWorX en geestelijk vader AI Analyzer) een implementatie van een AI-workflow voor een wearable binnen AI Analyzer laten zien. Hierbij wordt het ECG signaal van een smartwatch beoordeeld door een AI-model en wordt het resultaat van die beoordeling verzonden naar het EPD. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open zorgstandaarden zoals FHIR en HL7.

De bespreking zal worden toegelicht aan de hand van een open source oplossing voor een smartwatch en een open source AI-model.

Datum; 12 of 16 februari 2021; 16.00 – 16.30

Inschrijven via website, LinkedIn of mail (michiel@aiworx.nl)