Wij willen de kwaliteit van
gezondheidszorg verbeteren en
zorgkosten verlagen

De maatschappelijke uitdagingen voor de Nederlandse Gezondheidzorg zijn enorm: vergrijzing, stijging van zorgkosten, toenemende druk op ons zorgsysteem en een oplopend tekort aan zorgprofessionals. Dit dwingt ons de gezondheidszorg te transformeren. Zorginnovaties en digitalisering zijn sterke middelen voor deze transformatie.

AIWorX ondersteunt Value Based Healthcare

Wij zijn intrinsiek gedreven om de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen. Dit doen we door data gedreven processen in de zorg te automatiseren omdat we geloven dat het actief sturen op data bijdraagt aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg. Daarom introduceren wij PAIR: het platform voor data gedreven procesoptimalisatie, Artificial Intelligence (AI) & Robotics.
Ons toolbox platform integreert AI-modellen en andere data-modellen naadloos in bestaande ICT-infrastructuren en werkprocessen. Zo worden acties opgestart op basis van data gedreven uitkomsten en versnellen wij processen die nu vaak handmatig plaatsvinden.
Wij hebben een eigen visie ontwikkeld op de inbedding van AI en RPA in de technische infrastructuur en werkprocessen in de gezondheidszorg. Waar veel zorg verlenende organisaties vaak nog een beleid moeten formuleren, delen wij onze vernieuwende visie graag met u via ons toolbox platform PAIR.

Met Value Based Healthcare (Porter) komt er een beweging op gang die de patient centraal stelt en metingen en uitkomsten (data) vergelijkbaar en inzichtelijk maakt. Wij bieden de ondersteunende technologie om op die manier te gaan werken. Daarbij onderkennen wij dat data veilig moet zijn (GDPR) voor de patient en een specialist deze op een juridisch passende manier (MDR) moet kunnen gebruiken. AIWorX helpt u om data gestuurde processen te automatiseren en te integreren op zowel technisch, functioneel, procesmatig als organisatorisch niveau.

Oprichters Jeroen Bos en Michiel Bonte

AIWorX is opgericht door Jeroen Bos en Michiel Bonte: twee ondernemers met een groot hart voor de zorg en een brede interesse voor nieuwe technologische ontwikkelingen. “Ik ben jarenlang werkzaam geweest bij ICT bedrijven waar ik me specifiek richtte op de gezondheidssector”, vertelt Michiel. “Ik hield me bezig met digitalisering, patiëntenlogistiek en heb vele zorginstellingen geadviseerd over het uitbesteden van ICT- en facilitaire diensten. Met AIWorX houd ik me bezig met mijn passies: ondernemen en het verbeteren van de gezondheidszorg.”

“Al vanaf jonge leeftijd ben ik gefascineerd door IT en ontwikkel ik software. Hierbij ligt de nadruk op toepasbare innovatie. Geen vergezichten op basis van al dan niet realistische verwachtingen, maar gewoon nu en binnen dat wat er nu binnen de zorg beschikbaar is. Ik geloof in de toegevoegde waarde die AI in de zorg kan bieden. Ik heb uitgebreide kennis en ervaring met de zorg, zorginnovatie, zorgsystemen, communicatie in de zorg en AI.”, geeft Jeroen aan. “Die kennis en kunde in combinatie met mijn ervaring als zorgondernemer wil ik graag inzetten om AI en software bots beschikbaar te maken voor alle zorginstellingen om op die manier bij te dragen aan een betere zorg.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over AIWorX of over ons platform PAIR? neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek!

AIWorX

De Bunders 1

9747 AA Groningen

info@aiworx.nl

Volg ons op LinkedIn