AIWorX introduceert het eerste

artificial intelligence platform
voor de gezondheidszorg

Wij geloven in waardevolle toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI) voor een betere gezondheidszorg. Daarom introduceren wij AI Analyzer; het platform voor de juiste governance van uw AI-oplossingen, waarmee u tevens zelf AI-modellen kunt ontwikkelen en gebruiken. 

De vier zekerheden van AIWorX

AI Analyzer zorgt dat AI vanzelfsprekend en toegankelijk wordt binnen de gezondheidszorg, zodat u het potentieel van AI optimaal kunt benutten. Wij bieden u de volgende zekerheden:

small_title_img
Eenvoudige integratie in bestaande ICT-infrastructuur

AI Analyzer is een innovatief platform dat aansluit op uw communicatieserver en naadloos integreert met uw huidige werkprocessen voor een snellere gebruikersadoptie.

small_title_img
U voldoet aan de actuele wet- en regelgeving

Ons uitgangspunt bij het ontwerpen van AI Analyzer is de bestaande wet- en regelgeving in de zorg. Veilig gebruik en privacy worden te allen tijde gewaarborgd van zowel gebruiker als patiënt.

small_title_img
Een toekomstbestendig AI-platform

Met AI Analyzer legt u een goede basis om bestaande en toekomstige AI-technologie op de juiste manier te integreren in uw werkprocessen. Wij maken uw AI-oplossingen beheersbaar en veilig.

small_title_img
Diepgaande kennis, jarenlange expertise en een bewezen projectaanpak

Het AIWorX team heeft zowel een achtergrond in de ICT als in de gezondheidszorg. Voor de implementatie, integratie en het beheer van AI-modellen hanteren wij een bewezen en succesvolle aanpak waarbij u als klant centraal staat.

Nieuwsbrief ontvangen?

AIWorX

In veel zorginstellingen wordt al geëxperimenteerd met AI-oplossingen, maar aan de achterkant wordt de beheerslast steeds groter en moeten gebruikers verschillende systemen hanteren.  AIWorX integreert AI Analyzer naadloos met uw bestaande ICT-infrastructuur en werkprocessen, zodat u efficiënt en succesvol gebruik kunt maken van AI-technologie.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft ervaring met het toepassen van AI voor bijvoorbeeld diagnosebepaling of monitoring. Toch is er nauwelijks tot geen beleid ontwikkeld over de integratie van AI-oplossingen in bestaande werkprocessen, het onderhoud van de koppelingen tussen datamodules en het waarborgen van veiligheid en privacy.
Hoe wij kunnen helpen?

Medische Diagnostiek

Medische Diagnostiek

In de zorgsector werkt al 64% met AI-toepassingen ter ondersteuning van beeldanalyse (o.a. CT-scans en MRI-scans) en de beoordeling van bloed- en urinemonsters. Door gegevens uit de zorgketen samen te brengen en te verrijken met AI-testresultaten ontstaan nauwkeurigere uitkomsten en kunt u uw patiënt de best passende zorg leveren.
Lees meer over AI Analyzer

Proces optimalisatie

Proces optimalisatie

AI kan worden ingezet om processen als opname- en ontslagbeheer, DBC-bepalingen en -facturatie, ZIB ondersteuning en ordermanagement te verbeteren. Terugkerende taken kunnen worden geautomatiseerd door beeld- en spraakherkenning. Hiervoor kunt u zelf AI-modellen ontwikkelen en toepassen om efficiënter te werken.
Wat kan AI Analyzer voor u betekenen?

AI Analyzer

AI Analyzer is het eerste platform voor Artificiële Intelligentie (AI) dat speciaal is ontwikkeld voor de gezondheidszorg. AI Analyzer zorgt voor de juiste governance van AI-oplossingen met betrekking tot beheer, workflow, communicatie, privacy en veiligheid. Bovendien biedt het platform u de mogelijkheid om zelf AI-modellen te ontwikkelen en toe te passen.

AI Analyzer integreert naadloos met uw bestaande ICT-infrastructuur en werkprocessen en ontsluit informatie uit onder andere PACS, EPD, ZIS en wearables. AI Analyzer vermindert de beheerslast, waarborgt privacy en faciliteert een efficiënt en succesvol gebruik van AI-technologie om patiëntenzorg te verbeteren en processen te optimaliseren.

Lees meer over AI Analyzer 

Voor wie is AI Analyzer?

AI Analyzer biedt vele voordelen voor medisch specialisten, zorgmanagers en ICT specialisten werkzaam in de zorgsector. Voor u als medisch specialist ondersteunt AI Analyzer u bij diagnosebepaling, behandeling en besluitvorming, volledig geautomatiseerd en op de achtergrond. U kunt zonder extra handelingen direct gebruikmaken van het platform. Voor de ICT specialist neemt AI Analyzer u de beheerslast van het toenemende aantal AI-oplossingen en koppelingen tussen systemen uit handen. Ten slotte maakt AI Analyzer complexe stuurinformatie inzichtelijk, zodat u als zorgmanager op elk moment inzicht hebt in de zorgcapaciteit.

Wij bieden u een totaaloplossing

Vanaf het begin denken wij met u mee hoe AI Analyzer het beste tot zijn recht komt in uw zorgorganisatie. Wij helpen u om AI-governance te integreren op zowel technisch, functioneel, procesmatig als organisatorisch niveau. Wij brengen de behoeften van de eindgebruikers in kaart en verzorgen trainingen, zodat niets een succesvolle gebruikersadoptie in de weg staat. Wanneer AI Analyzer operationeel is, kunt u ervoor kiezen om het onderhoud en beheer van het platform aan ons over te laten. Lees meer over onze diensten.

Over ons

Wij zijn Jeroen Bos en Michiel Bonte: oprichters van AIWorX met een groot hart voor de zorg en een brede interesse voor nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificiële Intelligentie (AI). Wij willen de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg verbeteren en tegelijkertijd de zorgkosten verlagen. Wij geloven dat AI daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Meer over ons

Onze Missie

Wij willen de Nederlandse gezondheidszorg nóg beter maken met behulp van Artificiële Intelligentie (AI). De toepassing van deze slimme technologie zorgt voor efficiëntie, kostenbesparing en bovenal: betere zorg voor patiënten. Al jaren houden wij ons bezig om met nieuwe technologische ontwikkelingen de zorg beter en goedkoper te maken met als concreet resultaat ons AI-platform AI Analyzer.

Onze Visie

Wij voorzien een wildgroei aan AI-toepassingen binnen de gezondheidszorg, omdat AI veelbelovende toegevoegde waarde biedt: zowel voor een betere zorgervaring voor patiënten én medewerkers, als betere klinische resultaten en slimmere werkprocessen. Om al die AI-toepassingen veilig en beheersbaar te houden en goed te integreren in de bestaande zorgprocessen hebben wij AI Analyzer ontwikkeld: het eerste platform voor Artificiële Intelligentie (AI) dat speciaal is ontwikkeld voor de gezondheidszorg

Contact opnemen

Wilt u meer weten over AIWorX of over ons platform AI Analyzer? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek!

AIWorX

Startup Village Amsterdam     

Science park 608 Unit B.03                                       

1098 XH Amsterdam

info@aiworx.nl

Volg ons op LinkedIn