BUSINESS UPDATE

We zijn een half jaar “in business” en dat heeft geresulteerd in een aantal pilotprojecten bij diverse ziekenhuizen in Nederland. We geven u een inkijkje in onze Top 5. Wellicht kunnen we u inspireren om ook voor u aan de slag te gaan?

  1. Oogartsen van een ziekenhuis is Zuid-Holland beoordelen fundu’s foto’s op retinopathie. Het aanleveren van de foto’s vindt handmatig plaats zonder geautomatiseerde terugkoppeling van de resultaten. AIWorX automatiseert de workflow rond de AI-beoordeling. Ons platform biedt de mogelijkheid AI en robotisering workflows te definiëren en AI-modellen te beheren.
  2. AIWorX werkt samen met een audiologisch centrum van een universitair ziekenhuis aan een Intelligent Audiologisch Data-uitwisselingsplatform (IAD). Hierdoor wordt de uitwisseling van data vergemakkelijkt en kunnen datasets opgebouwd worden om AI-modellen te kunnen trainen waarmee de kwaliteit en de inhoud van audiologische metingen beter beoordeeld kunnen worden.
  3. Bij een groot ziekenhuis “in het westen van het land” brengen wij de radiologische workflow in kaart zodat de resultaten van eventuele AI-modellen naadloos geïntegreerd kunnen worden zonder dat de radioloog extra handelingen hoeft te verrichten.
  4. Jaarlijks overlijden wereldwijd 200.000 patiënten aan blaaskanker. In Nederland wordt ieder jaar bij 0,1% van personen boven de 50 jaar blaaskanker vastgesteld; kijkoperaties kostten jaarlijks meer dan 50 miljoen euro. De huidige diagnostiek via cystoscopie is belastend en ingrijpend. AOKI Clinical Intelligence ontwikkelt een nieuwe methode waarbij de diagnose als snelle handeling in een buitenpoli kan plaatsvinden. AIWorX integreert deze procedure met bestaande ICT-infrastructuur waardoor er waardevolle tijd wordt gewonnen en relevante kosten worden bespaard.
  5. Een sterk vergrote aortawortel geeft een verhoogd risico op een acute aortaruptuur of een aortadissectie. Daarom staan veel patiënten met slechts licht tot matig verwijde aorta’s onder jaarlijks echocardiografisch toezicht terwijl het overgrote deel van deze patiënten nooit klachten ontwikkeld. Een maatschap cardiologie wil een voorspellend AI-model ontwikkelen waarbij afhankelijk van de voorspelling zorg op maat kan worden geleverd waardoor er minder “laag-risico patiënten” gevolgd hoeven worden en er intensieve opvolging van “hoog-risico” patiënten kan plaatsvinden. AIWorX is verantwoordelijk voor het integreren van de AI-uitkomsten in de bestaande werkprocessen van de cardiologen.

Interessant? Neem contact met ons op voor meer informatie. Wellicht kunnen we u ook helpen met het optimaliseren van uw medische (data gestuurde) werkprocessen?

Ook interessant...